"You are here: "

You are here

Eidsvika bustadfelt

project-image

I Eidsvika bustadfelt i Tennfjord planlegg vi ei vidare utbygging med leilegheiter og einebustader. Bustadfeltet inneheld både einebustader, tomannsbustad, rekkehus og lavblokker, og er ein del av eit lokalsamfunn med folk i alle livsfasar. 

Eidsvika er kjent for si lune plassering innerst i Grytafjorden, og dei nye bustadene vil få ei flott og solrik plassering like ved sjøen. Arealbruken er ikkje endeleg bestemt, meir informasjon følgjer.

Nærområdet

Bilder fra Eidsvika bustadfelt

Eidsvika bustadfelt - salgsoversikt

Salgsinformasjon

Jofrid Hatlehol

Mob: 970 12 140 E-post: jofrid@morehus.no

Svein Arne Skotheim

Mob: 917 87 052 E-post: svein@morehus.no