"You are here: "

You are here

Bakken Vestnes, leilegheiter i 2-mannsbustad

project-image

På eit flott område ved Fagerbakken på Vestnes har vi for sal kjempefine leilegheiter i 2-mannsbustader. Leilegheitene går over to plan, og har stor terrasse og eigen garasje med sportsbod i bakkant. Bustadene ligg i eit idyllisk område med gode solforhold, og har nydeleg utsikt mot fjord og fjell. Bustadene har tiltalande fasadar med fine, lave vindusløysingar slik at utsikta verkeleg kjem til sin rett. Med soverom i begge etasjar er det skapt ei funksjonell inndeling til dømes for dei som har ungdommar i hus. Det eine soverommet kan sjølvsagt også nyttast som TV-stue om ein ønskjer det.

Den første av i alt tre 2-mannsbustader er ferdigstilt, og her har vi ei ledig leilegheit som er klar for innflytting etter nærare avtale. Vi er også godt i gang med byggearbeidet på den neste 2-mannsbustaden, her er ei leilegheit solgt og ei ledig, og forventa ferdigstilling er november -20.   

Det nye bustadfeltet Bakken ligg i tilknytning til eit allereie etablert bustadområde, og har flott utsikt mot Leirvikbukta og Vestnes sentrum. Her er det solrikt og landleg, samtidig som det er sentrumsnært. I Bakken er vi opptekne av å skape eit triveleg bustadområde. Vi har derfor lagt vekt på å lage gode, grøne uteareal. Vi vil også opparbeide ein felles leikeplass i feltet der barna kan boltre seg og dei vaksne kan bli kjende med sine nye naboar.  Her vil du trivast enten du er inne, på terrasen eller i hagen til den nye heimen din.

I feltet er det både ein einebustad, 2-mannsbustader og 4-mannsbustader, og alle bustadane vert levert med høg standard og tilpassa eit baskt klima. Alle bustadane vil få parkering enten i carport eller garasje, og vegar og parkeringsareal vert levert ferdig asfaltert.

Vestnes har eit flott fjordlandskap med gode vilkår for friluftsliv. Kommunen er omkransa av vide skogar med idylliske sætrar og gamle skogsvegar, snaufjell og toppar med vidt utsyn. Vestnes kommune ligg midt i fylket med kort avstand til Molde, Ålesund og Åndalsnes. Fleire prospekt av 2-mannsbustaden finn ein lengre nede på sida.

 

Klikk her for Finn-annonse

 

Last ned prospekt
  • 6Boliger
  • 4Ledige
  • 2Solgt

Nærområdet

Plassering

Gangavstand til Vestnes sentrum som har eit breidt og variert servicetilbod, og til barnehage, barne- og ungdomsskule. Idrettsanlegg, kulturhus, treningssenter m.m. ligg også i gangavstand.

Bakken bustadfelt

I Bakken er vi opptekne av å skape eit triveleg bustadområde. Vi har derfor lagt vekt på å lage gode, grøne uteareal. Vi vil også opparbeide ein felles leikeplass i feltet der barna kan boltre seg og dei vaksne bli kjende med sine nye naboar.

Vestnes

Vestnes kommune ligg midt i fylket med kort avstand til Molde, Ålesund og Åndalsnes. Den nye Tresfjordbrua og den planlagte ferjefrie kryssinga av Romsdalsfjorden gjer kommunen endra meir attraktiv å bu i enn nokon gong.

Trivsel

Vestnes har eit flott fjell- og fjordlandskap med gode vilkår for friluftsliv. Ein variert natur gir gode føresetnader for ulike aktivitetar for alle. Vestnes kommune er kjent for eit veldig godt og aktivt idretts- og kulturmiljø.

Bilder fra Bakken Vestnes, leilegheiter i 2-mannsbustad

Bakken Vestnes, leilegheiter i 2-mannsbustad - salgsoversikt

Salgsinformasjon

Jofrid Hatlehol

Mob: 970 12 140 E-post: jofrid@morehus.no