"You are here: "

You are here

Nilsgarden, 2-mannsbustader

project-image

Flotte og romslege leilegheiter i ny tomannsbustad på tomt med nydeleg utsikt og gode solforhold.  2-mannsbustaden går over to plan, og har stor terrasse og eigen garasje med sportsbod i bakkant. Bustaden har tiltalande fasade med fine, lave vindusløysingar slik at utsikta verkeleg kjem til sin rett. Med soverom og bad i begge etasjar er det skapt ei funksjonell inndeling til dømes for dei som har ungdommar i hus. Det eine soverommet kan sjølvsagt òg nyttast som TV-stue om ein ynskjer det. Bustaden har ei fin plassering i feltet, og har flott utsikt mot fjord og fjell.

Dette er den siste av i alt tre 2-mannsbustader i feltet, og er merka bygg 8 på situasjonskartet. Leilegheitene i dei to første bustadene er selde og overtatt av kjøperane (bygg 7 og bygg 9). Men vi har framleis to ledige leilegheiter i den siste 2-mannsbustaden. Leilegheit nr. 1 vert levert klar til innflytting, og er klar til overtakelse. Leilegheit nr. 2 har ferdig malte veggar, men vert levert klar til eigeninnsats med flislegging og golvlegging. Ferdigstilling i henhold til nærare avtale.

Arealet er lokalisert bak bank/treningssenter, og bustaden er oppført i sør- og vestvendt helling med svært gode sol- og utsiktsforhold. Nilsgarden bustadfelt har ei heilheitleg planlegging for å skape eit mest mogleg balansert og godt bumiljø. Feltet inneheld både einebustader, 2-mannsbustader, 4-mannsbustader, leilegheiter i lavblokk og einebustader i kjede. Sjå også meir informasjon og fleire perspektiv/bilder lengre nede på denne sida. For meir informasjon og/eller ei privat visning, ta kontakt med Jofrid Hatlehol.

Klikk her for Finn-annonse

 

Last ned prospekt
  • 6Boliger
  • 2Ledige
  • 4Solgt

Nærområdet

Plassering

Gangavstand til butikkar, barnehage, barne- og ungdomsskule, kulturhus, legekontor, sjukeheim, treningssenter, bank og busstopp med meir. Svært sentralt med om lag 15 minutt køyretid til Moa og 25 minutt til Ålesund sentrum.

Nilsgarden

Nilsgarden er vårt nye bustadområde med perfekt plassering midt i Skodje sentrum. Her har vi bygd attraktive bustader for folk i alle faser i livet. Bustadene har gode solforhold og fin utsikt mot fjord og fjell.

Skodje

Skodje ligg svært sentralt i Ålesundsregionen, og grensar til Ålesund i vest, Haram i nord, Vestnes i nord-aust, Ørskog i aust og Sykkylven over fjorden i sør. Frå 2020 blei Skodje ein del av storkommunen Ålesund.

Trivsel

I Nilsgarden er vi opptekne av å lage gode, grøne og spanande uteareal. Her er leikeplasser og gode sosiale møtestader der barna kan boltre seg og dei vaksne bli kjende med sine nye naboer.

Bilder fra Nilsgarden, 2-mannsbustader

Nilsgarden, 2-mannsbustader - salgsoversikt

Salgsinformasjon

Jofrid Hatlehol

Mob: 970 12 140 E-post: jofrid@morehus.no