"You are here: "

You are here

Nilsgarden, einebustader

project-image

Om din bustaddraum er ein romsleg, moderne og frittliggande einebustad med garasje, eigen hage og storslått utsikt, så byr Nilsgarden på ei god moglegheit. Einebustaden er planlagd med fire soverom, men er fleksibel slik at du kan få ei ekstra stue eller hobbyrom.

Arealet er lokalisert bak bank/treningssenter, og bustaden skal byggast i sør- og vestvendt helling med svært gode sol- og utsiktsforhold. Nilsgarden bustadfelt har ei heilheitleg planlegging for å skape eit mest mogleg balansert og godt bumiljø. I tillegg til einebustadane inneheld bustadfeltet ei lavblokk med ti leilegheiter, fem einebustader i kjede og leilegheiter i 2-mannsbustader og 4-mannsbustader. Mange av bustadane er no fullført, og både kjøperane av leilegheiter i lavblokka og fleire av dei andre bustadane har no flytta inn i si nye leilegheit i Nilsgarden. For meir informasjon, ta kontakt med Yvonne Dolmen.

Last ned prospekt
  • 2Boliger
  • 1Ledig
  • 1Solgt

Nærområdet

Plassering

Gangavstand til butikkar, barnehage, barne- og ungdomsskule, kulturhus, legekontor, sjukeheim, treningssenter, bank og busstopp med meir. Svært sentralt med om lag 15 minutt køyretid til Moa og 25 minutt til Ålesund sentrum

Nilsgarden

Nilsgarden er vårt nye bustadområde med perfekt plassering midt i Skodje sentrum. Her vil vi bygge ut attraktive bustader for folk i alle faser i livet. Bustadene vil få gode solforhold og fin utsikt over fjord og fjell.

Skodje

Skodje kommune ligg svært sentralt i Ålesundsregionen, og grensar til Ålesund i vest, Haram i nord, Vestnes i nord-aust, Ørskog i aust og Sykkylven over fjorden i sør. Frå 2020 blir Skodje ein del av storkommunen Ålesund.

Trivsel

I Nilsgarden er vi opptekne av å lage gode, grøne og spanande uteareal. Det er lagt opp til fleire leikeplasser og gode sosiale møtestader der barna kan boltre seg og dei vaksne bli kjende med sine nye naboer.

Bilder fra Nilsgarden, einebustader

Nilsgarden, einebustader - salgsoversikt

Salgsinformasjon

Yvonne Dolmen

Mob: 901 60 221 E-post: yvonne@morehus.no