"You are here: "

Øster Hus 104

Ein av få hustypar med alt på eit plan. Alle rom har tilgang  frå gangen. Både stova og det største soverommet har utgang til terrassar. Dette er ein tilgjengelig bustad.