"You are here: "

Øster Hus 131

Ein bustadtype med eit moderne uttrykk og mange moglegheiter. Relativt lita grunnflate gjer denne bustaden lett å tilpasse på mindre tomter. Stor og luftig loftstove. Moglegheit for kjellar.