"You are here: "

Øster Hus 421

Dette huset kan også leverast med livsløpsstandard, noko som blant anna inneber at dei viktigste romma er på inngangsplanet. Samla har denne bustadtypen moglegheit for fire soverom. Stova har skrå himling. Moglegheit for kjellar.