"You are here: "

Øster Hus 502

Denne bustaden kombinerer eit tradisjonelt og eit moderne fasadeuttrykk. Den romslege stova gir mange moglegheiter for møblering. Dei store vindauga i 2. etasje gir maksimalt med lys til loftstova. Moglegheit for kjellar.