"You are here: "

Øster Hus 610

Ein særs elegant bustadtype med detaljrik fasade. God vinkelstove og praktisk kjøkken i 1. etasje. Doble dører som hovudinngang og utgang til terrasse. Det eine soverommet i 2. etasje har stort garderoberom. Kjellar med svært god bodplass og fleire bruksområde.