"You are here: "

You are here

Nilsgarden, Skodje

project-image

Arbeidet med opparbeiding av vegar og tekniske anlegg for dette området midt i Skodje sentrum er no godt som fullført. Arealet er lokalisert bak bank/treningssenter, og bustadane skal byggast i sør- og vestvendt helling med svært gode sol- og utsiktsforhold. Området er planlagt med mange ulike typar bustader, og det nærmar seg byggestart for dei første bustadane.

Nilsgarden vil få ei heilheitleg planlegging for å skape eit mest mogleg balansert og godt bumiljø. Her kjem einebustader 4-mannsbustader, 2-mannsbustader, rekkehus og ei lavblokk med ti leilegheiter. I sistnevnte er fleire selde. For meir informasjon, ta kontakt med Jofrid Hatlehol.

Sjå brosjyre for Nilsgarden her

 

  • Boliger
  • Ledig
  • Solgt

Nærområdet

Plassering

Gangavstand til butikkar, barnehage, barne- og ungdomsskule, kulturhus, legekontor, sjukeheim, treningssenter, bank og busstopp med meir. Svært sentralt med om lag 15 minutt køyretid til Moa og 25 minutt til Ålesund sentrum.

Nilsgarden

Nilsgarden er vårt nye bustadområde med perfekt plassering midt i Skodje sentrum. Her vil vi bygge ut attraktive bustader for folk i alle faser i livet. Bustadene vil få gode solforhold og fin utsikt over fjord og fjell.

Prosjektet

Nilsgarden skal innehalde alle typer bustader, alt frå leilegheiter i lavblokk, 4-mannsbustad og 2-mannsbustad til rekkehus og frittståande einebustader. Vi vil etter kvart legge ut meir informasjon om dei ulike bustadtypene, men du kan kontakte oss allereie i dag!

Bilder fra Nilsgarden, Skodje

more_hus_-_nilsgarden

Media Folder: 

Nilsgarden, Skodje - salgsoversikt

Interessert? Ta kontakt:

Jofrid Hatlehol

Mob: 970 12 140 E-post: jofrid@morehus.no

Svein Arne Skotheim

Mob: 917 87 052 E-post: svein@morehus.no