"You are here: "

You are here

Eidsvika - tomt einebustad

project-image

I Eidsvika bustadfelt i Tennfjord har vi framleis ei ledig einebustadtomt, ta kontakt med Yvonne Dolmen på tlf. 901 60 221 eller e-post: yvonne@morehus.no for meir informasjon.

Bustadfeltet i Eidsvika inneheld både einebustader, tomannsbustad, rekkehus og lavblokker, og er ein del av eit lokalsamfunn med bustader for folk i alle livsfasar. Eidsvika er kjent for si lune plassering innerst i Grytafjorden, og dei nye bustadene vil få ei flott og solrik plassering like ved sjøen. Gangavstand til daglegvarebutikkar, barnehage, barneskule, ungdomsskule, idrettsanlegg, Eidet kulturhall, legkontor, tannlege m.m. Nydeleg natur og flotte turstiar i nærområdet.  Eidsvika er ein del av Haram kommune som er i stor utvikling og har hatt god befolkningsvekst dei siste åra. Området er svært sentralt med kort køyretid både til Moa, Ålesund og Brattvåg.

Nærområdet

Bilder fra Eidsvika - tomt einebustad

Eidsvika - tomt einebustad - salgsoversikt

Salgsinformasjon

Yvonne Dolmen

Mob: 901 60 221 E-post: yvonne@morehus.no