"You are here: "

You are here

Eidsvika - leilegheiter og einebustader

project-image

I Eidsvika bustadfelt i Tennfjord har vi framleis ei ledig einebustadtomt, ta kontakt med Jan-Magnus Knudsen på tlf. 996 27 993 eller e-post: jan-magnus@morehus.no for meir informasjon. Vi har også eit areal der vi skal bygge rekkehus eller liknande, men dette er framleis under planlegging og ligg litt fram i tid. 

Bustadfeltet i Eidsvika inneheld både einebustader, tomannsbustad, rekkehus og lavblokker, og er ein del av eit lokalsamfunn med bustader for folk i alle livsfasar. Eidsvika er kjent for si lune plassering innerst i Grytafjorden, og dei nye bustadene vil få ei flott og solrik plassering like ved sjøen. Gangavstand til daglegvarebutikkar, barnehage, barneskule, ungdomsskule, idrettsanlegg, Eidet kulturhall, legkontor, tannlege m.m. Nydeleg natur og flotte turstiar i nærområdet.  Eidsvika er ein del av Haram kommune som er i stor utvikling og har hatt god befolkningsvekst dei siste åra. Området er svært sentralt med kort køyretid både til Moa, Ålesund og Brattvåg.

Nærområdet

Bilder fra Eidsvika - leilegheiter og einebustader

Eidsvika - leilegheiter og einebustader - salgsoversikt

Salgsinformasjon

Jofrid Hatlehol

Mob: 970 12 140 E-post: jofrid@morehus.no

Svein Arne Skotheim

Mob: 917 87 052 E-post: svein@morehus.no