"You are here: "

You are here

Variant av hus 400

Ein stilrein bustad med annleis fasadeutforming. Ei fin blanding av tre, mur og glas skaper eit moderne uttrykk.