"You are here: "

Skjølvik

Skjølvik har store vinduer i front som gir godt utsyn og samtidig godt med lys inn i stuen.