"You are here: "

You are here

Ny einebustad med carport klar til innflytting

project-image

Frittliggande einebustad over to plan med carport og asfaltert veg og parkeringsareal er no klar til innflytting på svært sentral tomt i Vallegrenda bustadfelt i Skodje kommune. Bustaden vert levert med god standard og praktisk planløysing, og står fram som lettstelt og moderne. Overbygd inngangsparti både ved hovedinngang og ved sportsbod i carport, og separat inngang til vaskerom. Kjøkkeninnreiing med integrerte kvitevarer, to flislagte bad med veggmonterte toalett og fine baderomsinnreiingar, flott kvitlasert eikeparkett på golv og ferdig malte glatte veggar. Ytterste del av entre er flislagt og har varmekablar. Skyvedørsgarderobe på største soverom, dei øvrige soveromma har garderobeskap.

Svært praktisk planløysing med 4 (evt. 5) soverom, kjøkken/stue, loftsstue (kan evt. nyttast til soverom), vaskerom, bod og bad i begge etasjar. Hovudinngang i 1. etasje frå gardsplass på austsida. Frittståande carport med sportsbod er også med i leveransen. Perfekt for til dømes den aktive barnefamilien som har vokse ut av bustaden dei bur i, eller for dei som ønskjer seg ein mindre og meir lettstelt bustad enn den dei har i dag.

Bustaden ligg like ved Valle barnehage og Valle barneskule, og har ei fin plassering i feltet. Digerneset næringspark ligg berre 5 minutt frå Valle med bil, og er eit knutepunkt med butikkar, tilbod og arbeidsplassar. Her har skjedd ei formidabel utbygging dei siste åra, og det er i tillegg gjort avtalar med fleire store aktørar om ei framtidig utbygging som vil gjere området endå meir attraktivt. Kort avstand til Ålesund og omegn. Køyretid til Moa omlag 15 minutt, og Ålesund sentrum omlag 25 minutt.

Bustaden har eige gards- og bruksnummer, og har privat innkøyrsle med god tilkomst og godt med parkeringsareal. Overtakelse etter nærare avtale. Sjå også fleire perspektiv og bilete lengre nede på denne sida.

Klikk her for Finn-annonse

 

 

 

Vedlegg: 
  • 2Boliger
  • 1Ledig
  • 1Solgt

Nærområdet

Plassering

Bustaden ligg like bak "tanken" bensinstasjon på Valle i eit nyetablert bustadfelt like i nærleiken av Valle barneskule og Valle barnehage. Svært barnevennleg område. Sentral plassering med berre 5 minutt køyretid til Digerneset næringspark, og 15 minutt til Moa.

Vallegrenda bustadfelt

Vallegrenda bustadfelt har ei perfekt plassering med berre eit par hundre meter til ny barneskule og barnehage. Her er bustader for folk i alle faser i livet, og dei nye bustadene ligg i eit hyggeleg område med kort veg ut i naturen.

Skodje

Skodje kommune ligg svært sentralt i Ålesundsregionen, og grensar til Ålesund i vest, Haram i nord, Vestnes i nordaust, Ørskog i aust og Sykkylven over fjorden i sør. Frå 2020 blir Skodje ein del av storkommunen Ålesund.

Adkomst

Ta av ved krysset på Valle og køyr i retning Glomset/Magerholm. Etter om lag 300 meter ta av til høgre mot Vallegrenda bustadfelt. På venstre side av vegen ligg den ledige einebustaden.

Bilder fra Ny einebustad med carport klar til innflytting

Ny einebustad med carport klar til innflytting - salgsoversikt

Salgsinformasjon

Jofrid Hatlehol

Mob: 970 12 140 E-post: jofrid@morehus.no

Yvonne Dolmen

Mob: 901 60 221 E-post: yvonne@morehus.no