"You are here: "

You are here

Bakken Vestnes - ny einebustad

project-image

På eit flott område ved Fagerbakken på Vestnes er vi i gang med opparbeidinga av eit nytt bustadfelt. Det nye feltet ligg i tilknytning til eit allereie etablert bustadområde, og har flott utsikt mot Leirvikbukta og Vestnes sentrum. Her er det solrikt og landleg, samtidig som det er sentrumsnært. I feltet er det planlagt både ein einebustad, 2-mannsbustader og 4-mannsbustader, og alle bustadane vert levert med høg standard tilpassa eit barskt klima.

Om din bustaddraum er ein romsleg, moderne og frittliggande einebustad med eigen hage, så kan dette vere det du søker etter.  Den planlagte einebustaden skal førast opp på ei søraustvendt tomt øvst i feltet, og vil få ei fantastisk utsikt mot fjord og fjell. Bustaden har eit bruksareal på heile 177 m2, og er svært innhaldsrik med stue, kjøkken, fire soverom (og med moglegheit å få til eit femte), kjellerstue, to bad, hall/trapp, bad/vaskerom, teknisk rom og godt med bodplass. Det er utgang frå stova til stor sørvestvendt terrasse med gode solforhold. Bustaden har stor tomt som vert utskilt med eige gards- og bruksnummer. Plasseringa er i lett skrånande terreng, noko som gjev gode moglegheiter for opparbeiding av ein triveleg, privat hage og eit flott uteområde. Bustaden har privat innkøyrsle og god tilkomst, veg og parkeringsareal vert levert ferdig asfaltert.

I Bakken er vi opptekne av å skape eit triveleg bustadområde. Vi har derfor lagt vekt på å lage gode, grøne uteareal. Vi vil også opparbeide ein felles leikeplass i feltet der barna kan boltre seg og dei vaksne kan bli kjende med sine nye naboar. 

Vestnes har eit flott fjordlandskap med gode vilkår for friluftsliv. Kommunen er omkransa av vide skogar med idylliske sætrar og gamle skogsvegar, snaufjell og toppar med vidt utsyn. Vestnes kommune ligg midt i fylket med kort avstand til Molde, Ålesund og Åndalsnes. Fleire prospekt av bustaden finn ein lengre nede på sida.

  • 1Boliger
  • 1Ledig
  • 0Solgt

Nærområdet

Plassering

Gangavstand til Vestnes sentrum som har eit breidt og variert servicetilbod, og til barnehage, barne- og ungdomsskule. Idrettsanlegg, kulturhus, treningssenter m.m. ligg også i gangavstand.

Bakken bustadfelt

I Bakken er vi opptekne av å skape eit triveleg bustadområde. Vi har derfor lagt vekt på å lage gode, grøne uteareal. Vi vil også opparbeide ein felles leikeplass i feltet der barna kan boltre seg og dei vaksne bli kjende med sine nye naboar.

Vestnes

Vestnes kommune ligg midt i fylket med kort avstand til Molde, Ålesund og Åndalsnes. Den nye Tresfjordbrua og den planlagte ferjefrie kryssinga av Romsdalsfjorden gjer kommunen enda meir attraktiv å bu i enn nokon gong.

Trivsel

Vestnes har eit flott fjell- og fjordlandskap med gode vilkår for friluftsliv. Ein variert natur gir gode føresetnader for ulike aktivitetar for alle. Vestnes kommune er kjent for eit veldig godt og aktivt idretts- og kulturmiljø.

Bilder fra Bakken Vestnes - ny einebustad

Bakken Vestnes - ny einebustad - salgsoversikt

Salgsinformasjon

Yvonne Dolmen

Mob: 901 60 221 E-post: yvonne@morehus.no