"You are here: "

You are here

Kallarhaugen Skodje - nytt bustadfelt

project-image

Kallarhaugen er namnet på vårt nye bustadområde, der vi legg hovudfokus på våre flotte einebustader. Her kan du realisere bustaddraumen din ved å velje hus frå våre huskatalogar. Vår dyktige arktitekt kan også spesialteikne din nye heim akkurat slik du ønskjer den.

Området ligg idyllisk til i hellinga ned mot sjøen ved Jensvika i Skodje kommune, like aust for Digerneset. Feltet ligg svært usjenert til nede ved sjøen, og har ei roleg og idyllisk plassering samt nydeleg utsikt mot fjord og fjell. Her er gåavstand til Digerneset næringspark, som er eit framtidig knutepunkt i Møre og Romsdal. På Digerneset har det vore ei formidabel utvikling med etablering av ulike butikkar, tilbod og arbeidsplassar dei siste åra. Køyretid til Moa er berre 12-14 minutt, og vi er trygge på at dette vil bli eit svært attraktivt buområde.

Det nye bustadfeltet ligg på nordsida av E-39 ved Svorta i Skodje kommune. Køyr frå Digerneset i retning Valle, og etter om lag 1 km ta av mot Svorta. Feltet ligg på nordsida av Jensvikvegen på området ned mot sjøen. Det må opparbeidast nye veganlegg innafor planområdet for tilkomst til bustadtomtene. Vi ber interessentar ta kontakt for å føre seg opp på liste.

Nærområdet

Bilder fra Kallarhaugen Skodje - nytt bustadfelt

Kallarhaugen Skodje - nytt bustadfelt - salgsoversikt

Salgsinformasjon

Svein Arne Skotheim

Mob: 917 87 052 E-post: svein@morehus.no