"You are here: "

Prosjekter

Møre Hus har mange bustadplaner under utvikling fleire stader i regionen. I åra som kjem skal vi bygge leilegheiter, rekkehus og einebustader – ta kontakt hvis du vil ha ei innføring i våre planer for di bustadframtid.