"You are here: "

You are here

Strandtunet, Tennfjord


Bustaden er innflyttingsklar og godkjent for husbankfinansiering.

Strandtunet bustadområde har ei fantastisk flott plassering like ved sjøen i Eidsvika i Tennfjord. Her har vi no kun ein einebustad i rekke igjen for sal, og den er fullført med høg standard og leveres klar for innflytting. Grip sjansen!

Frå stove og balkong er det panoramautsikt ut mot fjorden. Her får du årstidene i all si prakt rett inn i stova, samtidig som du kan nyte gode dagar i ein lys, moderne og svært romsleg heim med sjøen som næraste nabo. Bustadane går over to plan, og alle har eigen carport med stor sportsbod i bakkant. 

Prosjektet er godkjent for husbankfinansiering, noko som gir særdeles gunstige lånevilkår.  Renta i husbanken for denne type lån er for tida 1,79%. Lån kan innvilgast med inntil kr 2 418 000, noko som gir ein netto lånekostnad på kr 2 728,- pr. mnd dersom ein vel nedbetaling over 30 år og avdragsfriheit dei første åra. 

 

Last ned prospekt