"You are here: "

You are here

Vatnehagen II - To- og firemannsbustader

project-image

På Vatne, i forlenging av Vatnehagen bustadfelt, planlegg vi å føre opp totalt 14 leilegheiter i 2- og 4-mannsbustader. Bustadene vil ligge flott til med sørvendt og solrik plassering. Vatne barneskule ligg like i nærleiken, berre eit par hundre meter frå feltet. Det er også gangavstand til barnehage, daglegvarebutikk, kafe, treningssenter m.m.  For meir informasjon, ta kontakt.

Nærområdet

Vatnehagen

Vatnehagen er eit etablert bustadfelt med flott plassering i Øvstebygda på Vatne. Vi har kjøpt eit tilleggsareal, og planlegg no ein utvidelse av dette feltet mot vest.

Plassering

Feltet ligg like ved Vatne barneskule og har gangavstand til barneskule, barnehage, daglegvare, kafe, treningssenter m.m.

Prosjektet

Feltet har gode solforhold og fin utsikt, og vil verte ein del av eit familievenleg og triveleg bumiljø. Prosjektet vil innehalde totalt to leilegheiter i tomannsbustader og tolv leilegheiter i firemannsbustader.

Vatnehagen II - To- og firemannsbustader - salgsoversikt

Salgsinformasjon

Jofrid Hatlehol

Mob: 970 12 140 E-post: jofrid@morehus.no