121.6 BRA
133,3 Grunnflate
3 Soverom
1 Etasjer

Ein fin kombinasjon av mur og tre i tillegg til  valma tak, skaper eit annleis og fint fasadeutrykk. Her får du alt på eit plan. Dette er ein tilgjengeleg bustad.

Jan-Magnus Knudsen

Dagleg leiar / Salsleiar einebustad

jan-magnus@morehus.no

996 27 993

Jan-Magnus Kontaktskjema

"*" indicates required fields