Vi er heile tida i marknaden for å kjøpe attraktive tomter som kan vere aktuelle for utbygging av nye bustader. Dette kan vere både uregulerte og ferdig regulerte tomter.

Ønskjer du ein uforpliktande samtale der vi i fellesskap ser på aktuelle område eller ei einskild tomt, ber vi deg ta kontakt med oss!

Svein Arne Skotheim

Eigedomsutvikling

svein@morehus.no

917 87 052

"*" indicates required fields