Med Systemhus på vårt lag tilbyr vi sannsynlegvis det beste og største utvalet til deg som skal bygge einebustad i Ålesund-regionen. Systemhus er ein av landets største huskjeder, og gjennom vårt nye samarbeid får du tilgang til endå fleire bustadtypar enn før – alt frå det enkle og praktiske, til det storslåtte og detaljrike. Legg til at vår eigen arkitekt kan tilpasse alle bustadtypar til dine ønsker og tomt, så håper vi at du vel oss når bustaddraummen skal på plass.

Sjå bustadtypane frå Systemhus her, og ta kontakt med Thomas Terøy for meir informasjon om kva vi kan hjelpe deg med når du skal bygge hus!