"You are here: "

Øster Hus 102

Med denne hustypen kan du få mykje bustad sjølv på ei lita tomt. Med ei grunnflate på 72,8 m² og tre etasjar får du blant anna fire soverom og moglegheit for fleire stover. Huset kan også ha hovudinngang i underetasjen.