"You are here: "

Øster Hus 106

Ein enkel og kompakt bustad. 2. etasje har tilnærma full takhøgde, noko som skaper gode og luftige rom. Stort vaskerom med god arbeidsplass og biinngang. Moglegheit for kjellar.