"You are here: "

Øster Hus 331

Eit attraktivt hus med moderne snitt. Vinkelstove med utgang til terrasse. Moglegheit for peis i både stove og kjøkken. 2. etasje har tre soverom, der det eine er tilknytta eige garderoberom. Moglegheit for kjellar.