"You are here: "

MiljØko

Miljøko 104 har to soverom, bad og boder på loft. Miljøko 81 har to soverom og leveres uten loftetasje. Praktiske, gode romløsninger - meget godt utnyttet bolig. Store oppholdsrom og mulighet for flere ulike løsninger.