"You are here: "

You are here

Nihusbakken - Leilegheiter i 4-mannsbustad

project-image

Nihusbakken ligg i hjartet av Skodje med kort veg til sentrumsfunksjonane. Dette er ein av dei lunaste og mest solrike plassane på Skodje, og kan i tillegg by på ei fantastisk utsikt mot både fjord og fjell. Området ligg under fjellfoten der stien til Nihusen startar. Her er vi no i gang med ei etterlengta utbygging der vi skal skape eit godt bumiljø for alle.

Dei to første 4-mannsbustaden i feltet (bygg 11 og bygg 7) er no ferdig, og alle leilegheitene er selde. Vi er no i gang med trearbeidet på dei tre neste 4-mannsbustadene, bygg 8, 9 og bygg 10, og her har vi ledige leilegheiter. Sjå prisliste under som viser kva for leilegheiter som er ledige. Forventa ferdigstilling er i perioden september/oktober -23 til mars/april -24. Alle bustadane ligg på sørvendte tomter med gode solforhold og flott utsikt mot Skodjevika, og vi ser for oss ei rask og effektiv utbygging av feltet.

Leilegheiter i 4-mannsbustad er tradisjonelt ein svært attraktiv bustadtype. Den eignar seg for fleire aldersgrupper, like bra for dei godt vaksne som flyttar frå einebustaden sin som for single og unge par som er på jakt etter ein god stad og etablere seg. 

Dette er praktiske leilegheiter som inneheld entrè/gang, to soverom, stue/kjøkken, bod og bad/vaskerom. Alle leilegheiter har ein parkeringsplass i carport, og separat sportsbod i carport. Nokre av leilegheitene i underetasjen har også ei ekstra utebod på nedsida av carporten. Leilegheitene har utgang frå stue til terrasse. Terrassane til leilegheitene i 1. etasje vert bygd med tredekke og rekkverk. Terrassedekket er tett, slik at leilegheitene i underetasjen får overbygg/tak over sin terrassedel. Delar av hage er eksklusivt areal for leilegheiter i underetasjen. Leilegheitene har ei opa og fin stue/kjøkkenløysing med god plass til både spisebord og sofagruppe. Store, lave vindauge på stue gir mykje lys inn i bustadane. Entrèen er romsleg med skyvedørsgarderobe i klart speil, og her er takoverbygg over inngangspartia. Leilegheitene i 1. etasje har trinnfri adkomst, leilegheitene i underetasje har utvendig trapp til inngangspartiet. Alle leilegheitene ligg fint plassert i feltet, og har grøntområde og friareal/leikeplass i nærleiken.   

I feltet vil det verte opparbeidd fleire mindre leikeplassar der barna kan få utfalde seg og dei vaksne bli kjende med sine nye naboar. Det er gangavstand til barnehage og til Skodje barne- og ungdomsskule, og til sentrum som har eit breitt og variert servicetilbod. Kulturhus, treningssenter, omsorgssenter, lege, tannlege og fleire daglegvarebutikkar m.m. finn du her. Digerneset næringspark er berre nokre minutt unna med bil, og køyretid til Moa 15 minutt og Ålesund sentrum 25 minutt.  

Skodje har eit flott fjell- og fjordlandskap med gode vilkår for friluftsliv. Ein variert natur gir gode føresetnader for ulike aktivitetar for alle aldersgrupper. Nydeleg natur og kjempefine turstiar, skiløyper, idrettsanlegg, golfbane m.m. i nærområdet. 

Sjå også fleire perspektiv av bustaden og bilder frå området lengre nede på denne sida.

Klikk her for Finn-annonse

  • 12Boliger
  • 7Ledige
  • 5Solgt

Nærområdet

Storbakken

Storbakken er vårt nye bustadområde med ei heilt spesiell plassering under fjellfoten der stien til Nihusen startar. Feltet ligg så høgt i terrenget at ein vil få ei fantaskisk flott utsikt over Skodjebygda og mot fjord og fjell. I tillegg er her svært gode solforhold, og området ligg lunt og fint til oppe i sida.

Plassering

Gangavstand til butikkar, barnehage, barne- og ungdomsskule, kulturhus, legekontor, sjukeheim, treningssenter, busstopp m.m. Svært sentralt med om lag 15 minuttt køyretid til Moa og 25 minutt til Ålesund sentrum.

Skodje

Skodje ligg svært sentralt i nye Ålesund kommune, og med kort avstand til det meste. Skodje er omkransa av nydeleg natur, og har gode vilkår for friluftsliv både på sjø og land. Ein variert natur gir gode føresetnader for ulike aktivitetar for alle. Skodje er kjent for å ha eit veldig godt og aktivt miljø for idrett og kultur.

Trivsel

I Storbakken er det sett av fleire mindre uteområder til felles leikeplassar. Her vil vi sette opp leikeapparat og benkar slik barna kan boltre seg og dei vaksne bli kjende med sine nye naboar. I tillegg har du eit flott turterreng like utanfor husveggen.

Bilder fra Nihusbakken - Leilegheiter i 4-mannsbustad

Nihusbakken - Leilegheiter i 4-mannsbustad - salgsoversikt

Salgsinformasjon

Jofrid Hatlehol

Mob: 970 12 140 E-post: jofrid@morehus.no