"You are here: "

Vi kjøper tomter!

Vi bygg alt frå enkle og praktiske småhus til storslåtte villaer og påkosta leilegheitsbygg. Vi er heile tida i marknaden for å kjøpe attraktive tomter som kan vere aktuelle for utbygging av nye bustader. Dette kan vere både uregulerte og ferdig regulerte tomter.

Ønskjer du ein uforpliktande samtale der vi i fellesskap ser på aktuelle område eller ei einskild tomt, ber vi deg ta kontakt med oss!

Kontaktperson: 

Svein Arne Skotheim

Eigedomsutvikling
Mobil: 
E-post: