Ein lokal kvalitetsleverandør

Vi bygger spesialtilpassa einebustader og prosjektbustader på Nordvestlandet. Kvart år flyttar rundt 40 kundar inn i eit Møre Hus.

Fordelar med å bygge nytt hus

Det finst mange fordelar med å kjøpe eit nytt hus i staden for eit gamalt.

Les meir

Møre Hus er kundane sin favoritt IGJEN i 2023.

Møre Hus ble tildelt «MEST FORNØYDE KUNDAR 2023» på Systemhus sin årlege kongress torsdag 25. april.

Les meir

Møre Hus profilfilm

Denne filmen fortel vår stolte historie og tradisjon med å bygge bustader som toler det barske klimaet på Nordvestlandet, og der du og dine skal trivast og føle seg trygge.

Sjå filmen

Bygg eit arkitektteiknet heim

Vi har vår eigen husarkitekt og lang erfaring med bygging av einebustader på kundane sine tomter. Vår kunnskap er den beste garanti for ei vellukka realisering av husdraumen din. Vi kan både teikne bustader heilt frå “scratch” eller spesialtilpasse dei hustypane du finn i vår omfattande huskatalog.

Til inspirasjon

Sjå våre einebustader

Møre Hus tilbyr hus i alle prisklassar – alt frå det enkle og praktiske, til det storslåtte og detaljrike. Alle våre bustadtypar kan tilpassast etter dine ønsker. Dei fleste husa kan også leverast med underetasje/kjellar.

Sjå huskatalogen

Vi kjøper tomter!

Vi bygg alt frå enkle og praktiske småhus til storslåtte villaer og påkosta leilegheitsbygg. Vi er heile tida i marknaden for å kjøpe attraktive tomter som kan vere aktuelle for utbygging av nye bustader. Dette kan vere både uregulerte og ferdig regulerte tomter.

Les meir

Prosessen frå start til mål

Gjennom ein grundig og konstruktiv dialog finn vi fram til den rette hustypen og dei gode løysingane, som vil gi deg ein bustad med høg nytteverdi. Med bakgrunn i dette vil vår erfarne kunderådgivar og vår eigen arkitekt omarbeide dei første skissene til nøyaktige og målsette husteikningar.

Les meir

Ukens bolig

Jensvika – Skodje sentrum

I Jensvika like ved Digerneset Næringspark er vi i no godt i gang med byggearbeidet på det som vert dei første fleirmannsbustadane i feltet.

Les meir