Møre Hus er ein lokal kvalitetsleverandør av spesialtilpassa einebustader og prosjektbustader på Nordvestlandet. Kvart år flyttar rundt 40 kundar inn i eit Møre Hus.

Back to top