Vi invitere til GRATIS og uforpliktande informasjonsmøte med temaet «Drøymer du om nytt hus?» onsdag 13. mars 2024 kl. 19:00 – 21:00 i våre lokaler på Vatneeidet.

Bli med på eit gratis og uforpliktende informasjonsmøte for deg med byggeplanar. Om du har spørsmål, noko du er usikker på, eller om du bare ønsker å sikre deg verdifull informasjon om det å bygge seg en bolig, vil du få mange nyttige, tips og råd fra oss.  Vel møtt! Vi har bestilt fingermat frå Skrøppatausene!

Aktuelle tema:

  • Presentasjon av hustypar og ledige tomter
  • Slik bygger du smart for å få ned husleiga
  • Kvifor bygge nytt
  • Frå tomteval til innflytting

DETTE og mykje meir, får du vite i løpet av denne kvelden.

KURS Arrangementet er sjølvsagt gratis og det er berre å møte opp. Ingen krav om påmelding.