"You are here: "

Øster Hus 210

Ein bustadtype som stikk seg ut. Ein fin kombinasjon av mur og tre i tillegg til  valma tak, skaper eit annleis og fint fasadeutrykk. Her får du alt på eit plan. Dette er ein tilgjengeleg bustad.