"You are here: "

Øster Hus 405

Ein kjekk bustadtype med mange gode rom. Bustaden har tilnærma full etasjehøgde i heile 2. etasje. Loftstova har i tillegg skrå himling og store vindaugsflater. God bodplass i underetasjen.