"You are here: "

Øster Hus 500

Ein hustype med eit klassisk fasadeuttrykk. Praktisk planløysing med tre soverom, bad og loftstove i 2. etasje. Dette er ein bustadtype med mange moglegheiter for kundetilpassing. Moglegheit for kjellar.