"You are here: "

Øster Hus 501

Ein stor og innhaldsrik bustad med tre etasjar. Eit godt kjøkken/allrom fungerer som huset sitt ”hjarte”. 2. etasje har ei kjekk loftstove i kvisten, tre soverom og bad. I underetasjen er det blant anna lagt opp til hobbyrom og moglegheit for eit fjerde soverom.