"You are here: "

Hitra

Hitra er et av våre mest fleksible hus. Hitra var vinner i vår arkitektkonkurranse og har mange kvaliteter en familie i dag setter pris på.; Her har man mulighet til å leie ut deler av huset om det er ønskelig. Senere kan man eventuelt ta hele huset i bruk selv.; Huset tilpasses også enkelt alle tomtetyper, og man kan ha inngangsparti i begge etasjer.