No legg vi i Møre Hus bak oss 20 fantastiske år som bustadbyggar. Det har vore ei sann glede å bidra til samfunnsbygging gjennom å skape gode bustadmiljø for menneske i alle aldersgrupper og fasar i livet. No gler vi oss til fortsetjinga – med Ålesund som storkommune.

Kjære lesar og innbyggar: Framleis ønsker vi å gi eit bidrag til livskvalitet gjennom å realisere bustaddraumar for folk flest. Ein ny epoke står for dør. Vi er klare. Er du?

Bygg ditt nye heim saman med Møre Hus.

Se vår jubileumsavis her.