"You are here: "

Øster Hus 602

Ein bustadtype med moderne fasadeuttrykk og enkel, funksjonell planløysing. Samtlege soverom er i 2. etasje, medan størstedelen av 1. etasje er sett av til stove og kjøkken. Romsleg kjellar som kan nyttast som hobbyrom, treningsrom eller lagringsplass.