"You are here: "

Øster Hus 653

Ein romsleg bustad med ei spanande og innhaldsrik planløysing. Kjøkkenet er stort, og kan fungera som eit praktisk og sosialt allrom. Bustaden har fem soverom, der fire er i 2. etasje. Stor loftstove.
Dette er ein tilgjengeleg bustad. Moglegheit for kjellar.