"You are here: "

Sjå våre einebustader – bli inspirert

Vi har vår eigen husarkitekt og lang erfaring med bygging av einebustader på kundane sine tomter. Vår kunnskap er den beste garanti for ei vellukka realisering av husdraumen din. Vi kan både teikne bustader heilt frå "scratch" eller spesialtilpasse dei hustypane du finn i vår omfattande huskatalog. Møre Hus tilbyr hus i alle prisklassar – alt frå det enkle og praktiske, til det storslåtte og detaljrike. Alle våre bustadtypar kan tilpassast etter dine ønsker. Dei fleste husa kan også leverast med underetasje/kjellar. Ta kontakt for meir informasjon om kva vi kan hjelpe deg med når du skal bygge hus!

Vi har eit nært samarbeid med Sandnes-firmaet Øster Hus AS, som er kjent for sine godt planlagde og spennande hustypar. Her kan du sjå nokre eksempel på hus vi har utvikla saman med kundane våre og bli inspirert! Last ned Møre Hus store husbok her eller bestill parpirversjonen her.