Møre Hus tilbyr hus i alle prisklassar – alt frå det enkle og praktiske, til det storslåtte og detaljrike. Alle våre bustadtypar kan tilpassast etter dine ønsker. Dei fleste husa kan også leverast med underetasje/kjellar.

Vi har også vår eigen husarkitekt og lang erfaring med bygging av einebustader på kundane sine tomter. Vår kunnskap er den beste garanti for ei vellukka realisering av husdraumen din. Vi kan både teikne bustader heilt frå «scratch» eller spesialtilpasse dei hustypane du finn i vår omfattande huskatalog.

Ta kontakt for meir informasjon om kva vi kan hjelpe deg med når du skal bygge hus!

Trygve Storlykken

Salsleiar / Einebustad

trygve@morehus.no

986 44 699

Trygve Kontaktskjema

"*" indicates required fields